Wie Betaalt De Renovatiekosten In Mijn Appartementsgebouw? - Bouwbedrijven

Published Apr 18, 22
7 min read

Appartement Bouwen? Laat Uw Appartement Bouwen Door - Bouwbedrijven

Ook in die gevallen geldt de keten­aansprakelijkheid. Als inlener van personeel ben jij aansprakelijk voor het loon en de loonheffingen die de uitlener moet betalen. Dus heb je te maken met een uitzendbureau dat geen loon betaalt, dan kunnen de werknemers (in het uiterste geval) bij jou aankloppen. Naheffing Voor niet afgedragen loonheffingen krijg je een naheffing van de Belastingdienst.

Ook bij inlening zijn alle schakels in de keten aansprakelijk. Voorbeeld keten bij inlening Besteed jij als hoofdaannemer A werk uit aan onderaannemer B, die vervolgens personeel inhuurt bij uitlener C? Dan zijn zowel jij als onderaannemer B aansprakelijk, wanneer C geen loonheffing afdraagt. De fiscus zal de schuld op jou verhalen als blijkt dat aannemer B de schuld niet kan voldoen.Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel. Wanneer geldt de Wet keten­aansprakelijkheid niet? De WKA is niet van toepassing in de volgende drie gevallen. Je besteedt werk uit aan een zzp’er. Zzp’ers hoeven geen loonheffingen af te dragen, dus je loopt als aannemer geen aansprakelijkheidsrisico.

Je besteedt werk uit aan een onderaannemer die de opdracht voor meer dan 50 procent (van de arbeidsuren) in zijn eigen bedrijf kan uitvoeren. Bijvoorbeeld een bedrijf dat kant-en-klare kozijnen levert voor een bouwproject. In dat geval ben je niet aansprakelijk voor de afdracht van de loonheffingen voor dit werk.

De leverancier zegt toe dat hij de trappen voor een kleine meerprijs ook zal monteren. Hij is alleen onderaannemer waar het de montage betreft. De montagewerkzaamheden zijn ten opzichte van de levering echter van ondergeschikt belang. Daarom ben jij als opdrachtgever niet aansprakelijk voor het betalen van de loonheffingen voor de montage van de trappen.

Wat Is Het Verschil Tussen Aannemer En Bouwbedrijf?

Raadpleeg bij twijfel altijd de Belastingdienst. Hoe kun je keten­aansprakelijkheid voorkomen in de bouw? Als bouwondernemer wil je het risico van aansprakelijkheid natuurlijk zo klein mogelijk houden. Dit doe je door een goede WKA-check uit te voeren. Hiermee verklein je de risico’s, al kun je er nooit helemaal zeker van zijn dat je niet aansprakelijk wordt gesteld.Met de volgende adviezen kom je wel een heel eind: Stort geld op een geblokkeerde rekening Spreek met je onderaannemer af dat hij een geblokkeerde rekening (g-rekening) opent. Maak een deel van de factuurprijs die je met hem hebt afgesproken over naar deze g-rekening. Zorg dat dit bedrag overeenkomt met de hoogte van de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen.

Dit geeft jou de zekerheid dat er altijd voldoende geld is om de verschuldigde loonbelasting en premies af te dragen. De fiscus zal je dus nooit aansprakelijk stellen. Het gebruik van de g-rekening is overigens niet verplicht. G-rekening gebruiken De g-rekening kan gebruikt worden door de: Inlener: als jij iemand inhuurt van een andere ondernemer.

Doorlener: de tussenpersoon bij het inlenen van werknemers. Je kunt er ook voor kiezen om het geld rechtstreeks naar de Belastingdienst over te maken, in plaats van naar een g-rekening. Controleer goed Uitzendbureaus en payrollorganisaties die hun zaakjes op orde hebben, werken altijd met een g-rekening. Controleer dit als je als inlener van personeel in zee gaat met dergelijke organisaties.

Vraag om een Verklaring van betalingsgedrag Je kunt onderaannemers vragen om een zogeheten Verklaring van betalingsgedrag. De Belastingdienst geeft zo’n verklaring af aan een onderaannemer als hij daarom vraagt. Als (hoofd)aannemer kun jij niet zelf bij de Belastingdienst een Verklaring van betalingsgedrag voor een onderaannemer aanvragen; de onderaannemer moet die aanvraag zelf doen.

Appartementsbouw-appartement-bouwen - Bouwbedrijven

Let er goed op dat je onderaannemer een recent en origineel exemplaar van de verklaring overlegt. Een Verklaring van betalingsgedrag is geen vrijwaringverklaring. Zelfs met zo’n verklaring kan de Belastingdienst jou aansprakelijk stellen, als je onderaannemer bepaalde loonheffingen niet betaalt. Zorg voor een goede administratie De Belastingdienst baseert zich voor het vaststellen van de aansprakelijkheidsschuld meestal op de administratie van de onderaannemer.

Dit gebeurt veelal op basis van het hoogste tarief voor loonheffingen, het zogeheten anoniementarief van 52 procent. Anoniementarief verlagen Als (hoofd)aannemer kun je de Belastingdienst in zo’n geval vragen om het anoniementarief voor jouw eigen aansprakelijkheid te verlagen. Voorwaarde is wel dat jij zelf je administratie op orde hebt. Zorg daarom dat je altijd beschikt over de volgende gegevens: naam-, adres- en woonplaats­gegevens van de onderaannemer de identiteit van de werknemers die de onderaannemer voor de klus heeft ingezet een bewijs dat zij geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunningen hebben (indien van toepassing) een specificatie van de gewerkte uren per werknemer een bewijs dat er een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie of modelcontract in de administratie aanwezig is, inclusief nummer en geldigheidsduur (indien van toepassing) Speciaal voor ondernemers heeft de Belastingdienst een stappenplan voor het voorkomen van keten­aansprakelijkheid voor loon ontwikkeld.

Specialist in de bouw Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit (Hoeveel Kost Eenbouwaannemerappartement? - bouwbedrijven). Vragen over de Wet Keten­aansprakelijkheid (bouw) De afkorting WKA staat voor Wet Keten­aansprakelijkheid. Deze wet bepaalt dat (bouw)bedrijven die (bouw)personeel inhuren van onderaannemers, uitzendbureaus, detacheringsbedrijven, payrollbedrijven in de keten aansprakelijk zijn voor de lonen, belastingen en premies voor het ingehuurde (bouw)personeel als de uitlener deze niet betaalt.

Zodra er sprake is van onderaanneming is de WKA Keten­aansprakelijkheid van toepassing. Dit betekent dat je als hoofdaannemer aansprakelijk bent voor de afdracht van de lonen, belastingen en premies van de onderaannemer(s). Je bent een inlener als jij iemand inhuurt van een andere ondernemer en jij het toezicht hebt op deze ingeleende (bouw)werknemer.

Als jij - de uitlener - het toezicht blijft houden op deze ingeleende (bouw)werknemer, dan spreek je van aanneming van werk en valt het buiten de inleners­aansprakelijkheid. Je bent een uitlener als jij iemand uitleent aan een andere ondernemer en die ook het toezicht heeft op deze (bouw)werknemer. Deze (bouw)werknemer blijft ook bij jouw in loondienst.

Exclusieve Villabouw -Bouwaannemer

Je bent een doorlener als jij de tussenpersoon bent bij het inlenen van (bouw)werknemers. Bijvoorbeeld: jij leent een werknemer in van de uitlener en leent het uit aan de inlener.

Voor sommige overeenkomsten, geeft de wet aparte regels. Zo ook voor de overeenkomst tot aanneming van werk, ook wel ‘aannemingsovereenkomst’ genoemd. We bekijken in dit artikel wat de aannemingsovereenkomst precies is, wat de verplichtingen zijn van de aannemer, wat de verplichtingen zijn van de opdrachtgever en hoe het zit met de aannemer die een huis voor een natuurlijk persoon bouwt.De opdrachtgever betaalt daarvoor in beginsel aan de aannemer een bepaalde geldsom. De aannemer is in beginsel bevoegd om het werk uit te besteden aan bijvoorbeeld een onderaannemer. Hij hoeft niet (tenzij anders is afgesproken) zoals bij de arbeidsovereenkomst zelf het werk uit te voeren, al mag dat uiteraard wel.

Ten slotte moet de aannemer de aannemingsovereenkomst goed bekijken. Is hem al duidelijk bij het aangaan of bij het uitvoeren van de overeenkomst dat er onjuistheden zijn, dan moet de aannemer de opdrachtgever daarvoor waarschuwen. Prijs niet bepaald in aannemingsovereenkomst Het is uiteraard juridisch gezien het best om de prijs voor de werkzaamheden al vast te leggen in de aannemingsovereenkomst (Het Prijskaartje: Wat Kost bouwbedrijfPer M2? - bouwbedrijven).Dan gelden de volgende regels voor het bedrag dat de aannemer in rekening kan brengen. Is die prijs helemaal niet bepaald bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst, dan kan de aannemer een redelijke prijs in rekening brengen. Er wordt rekening gehouden met de prijzen die de aannemer gewoonlijk vraagt en met de verwachtingen die de aannemer heeft gewekt bij de opdrachtgever.

Het Totaalbudget Van Jouw Nieuwbouwhuis - Kostprijs ... - Bouwbedrijven

Een uitzondering daarop bestaat wanneer de aannemer op tijd heeft gewaarschuwd dat er een overschrijding zou plaatsvinden, zodat de opdrachtgever de opdracht nog kon inperken (maar dat niet heeft gedaan). Uiteraard moet de aannemer ook (voor zover dat redelijk is) meewerken aan het beperken of vereenvoudigen van de werkzaamheden als de opdrachtgever dat wil.

Afhankelijk van de omstandigheden, moet de aannemer dat via de rechter doen, of kan hij dat zelf doen. Opzegging aannemingsovereenkomst De opdrachtgever mag op elk moment, te allen tijde, de aannemingsovereenkomst opzeggen. De aannemer mag dat niet! Dit is vergelijkbaar met de regeling van de overeenkomst van opdracht. In dergelijke gevallen, moet de opdrachtgever wel volgens de wettelijke regels zorgen voor het compenseren van de aannemer.

More from Architecten, Bouwadvies

Navigation

Home

Latest Posts

Veranda Dak Open En Dicht

Published Jan 20, 23
6 min read

Zelf Huis Bouwen Stap Voor Stap

Published Jan 18, 23
10 min read

Opleiding Professionele Schoonmaak

Published Jan 18, 23
10 min read